In woord

Verbindend Communiceren, leren woorden geven aan dat wat in je leeft zonder jezelf of de ander te kort te doen.

Verbindend of geweldloos communiceren – Jezelf uiten in woord

Communiceren in verbinding met jezelf en de ander kan inzicht geven in wat jij of de ander nodig heeft. Helderheid hierover geeft ruimte aan het ontstaan van creatieve en constructieve oplossingen. Het kan ervoor zorgen dat ieder krijgt wat hij/zij nodig heeft zonder conflicten of verwijten, met als resultaat een prettigere (werk)omgeving, meer tevredenheid en het onderlinge verbinding.

Het gaat bij verbindend communiceren niet om het aanleren van een techniek of ‘het anders leren’ praten (een gevaar van enkel toepassen van een model). Het gaat om anders leren kijken. Het gaat om leren doen en spreken vanuit een bewuste keuze in plaats om van uit gewoonte te reageren. Het gaat om een manier van bewust zijn.

Verbindende Communicatie is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg die een model voor Geweldloze Communicatie (Non Violent Communication, NVC) ontwikkelde. Verbindende communicatie moedigt mensen aan zich te richten op een viertal punten:

 • Wat neem je waar?
 • Hoe voelt iemand zich?
 • Wat zijn de onderliggende behoeften?
 • En wat zou iemand graag willen?

Het legt de nadruk op het communiceren van dat wat mensen wezenlijk raakt. Daarmee stelt deze manier van communiceren iemand in staat om zowel in verbinding te zijn met zichzelf als met de ander.

De pijlers van Verbindende Communicatie zijn:

 1. helderheid over welke behoeftes/waarden voor mij het belangrijkst of meest essentieel zijn;
 2. empathie voor de behoeftes/waarden die voor de ander het belangrijkst of meest essentieel zijn;
 3. welke stap(pen) we kunnen zetten om tot een win-winsituatie te komen.

Bij verbindende communicatie kan iemand door ‘empathisch te luisteren’ achterhalen wat er bij de ander leeft, de ander zijn of haar gevoelens en behoeften laten uiten en formuleren wat diegene nodig heeft om verder te komen.

Trainingsprogramma Verbindend Communiceren- Voor Jou
Oog voor jezelf én anderen!
Verbindend Communiceren Voor Jou
Introductie
Verdieping
Thema's
Trainingsprogramma Verbindend Communiceren in de Zorg
Zorg in verbinding met jezelf én anderen!
Verbindend Communiceren in de Zorg
Introductie
Verdieping
Thema's

Introductie VC

Een introductie van Geweldloze Communicatie door Marshall Rosenberg zelf.

VC als Mentale Hygiëne

Verbindend Communiceren draagt bij aan de mentale hygiëne. David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg houden in hun essay ‘Vrede kun je leren’ een pleidooi voor mindfulness, compasse en geweldloze communicatie op school werk en thuis. Wetenschap laat zien dat dit bijdraagt aan een beter zelfbeeld, verhoogde leerprestaties en meer wederzijds begrip. In DWD ligt van Reybrouck dit toe.

Centrale onderwerpen in Verbindende Communicatie

 • Communicatie die mededogen blokkeert
 • Waarnemen zonder oordelen
 • Gevoelens en behoeften herkennen en uiten
 • Verzoeken doen en gebruik van positieve actietaal
 • Empathie  (voor jezelf, de ander)
 • Compassie (voor jezelf, de ander)
 • Waardering en Boosheid uiten
 • Nee zeggen en Nee ontvangen
 • Moeten versus Willen
 • Omgaan met Autoriteit en macht
 • Conflicten en samenwerken