Trainingsprogramma Verbindend Communiceren in de Zorg

Hoe kan ik mijn eigen reacties en die van mijn cliënt beter leren begrijpen en hanteren? Hoe kunnen wij als team beter samenwerken met elkaar en de patiënt?

Introductie

Verdieping

Thema’s

Traininsprogramma Verbindend Communiceren in de Zorg

Introductie | Verdieping | Thema’s

Het gehele trainingsprogramma ‘Verbindend communiceren in de Zorg ’ biedt een compleet programma voor jou als zorgprofessional om verbindend communiceren te integreren in het werken met patiënten en hun naasten en in het team waarbinnen je werkt. Wat heb je hierbij nodig van jezelf, je omgeving (collega’s, organisatie, familie, vrienden) en hoe kan je patiënten ondersteunen door empathisch te luisteren en samen zijn of haar behoeften te achterhalen en gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen die bijdragen aan zijn of haar kwaliteit van leven? Verbindend communiceren als kérn van zefmanagementondersteuning.

Modules van de training zijn eerder aangeboden aan HBO-Verpleegkundigen, Verzorgenden (Van Kleef instituut), studenten Verpleegkunde en multidisciplinaire studentengroepen van de Hogeschool Rotterdam.

De modules komen overeen met die van de open inschrijving en worden met voorbeelden toegespitst op de Zorg. Daarnaast komt bij de verdieping de relatie met andere concepten in de zorg aan bod.

De trainingen worden vooralsnog met name in company of via instituten voor bij- en nascholing georganiseerd. Heb je interesse, ik overleg graag!

Thema’s

De training kan op maat gemaakt worden voor multidisciplinaire teams en andere zorgprofessionals zowel in het initiële onderwijs als in de praktijk. Bij de Hogeschool Rotterdam verzorg ik bijvoorbeeld het keuzevak ‘Verbindend Communiceren – werken aan waardevolle relaties’ aan gemengde groepen studenten van verschillende opleidingen (logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, pedagogiek, human resource management, verloskunde, sociaal pedagogisch werk).

  • Module : Verbindend Communiceren in relatie tot ‘Positieve gezondheid en zelfmanagementondersteuning en gedragsverandering’

  • Module: Empathische Zorgprofessional: Verbindend communiceren in relatie tot Presentie, Compassie, Motiverende Gespreksvoering

Voor mij heeft deze cursus opgeleverd dat ik op een andere manier kan communiceren met mijn naasten en collega’s. Waarin ik heb geleerd hoe ik vanuit mijn eigen gevoel kan praten -cursiste verbindend communiceren

In comany training?
Ik denk graag mee!

ZorgBasics Zelfmanagement

De kern van zelfmangementondersteuning is partnerschap, vertrouwen en goede communicatie vormen de basis voor het ondersteunen van de cliënt, afgestemd op zijn of haar behoeften