Atelier Aililio

… is letterlijk en figuurlijk de ‘werkplaats’ om ‘jezelf te uiten in woord én beeld’

Waarom de naam Atelier Aililio?

Voor mij spreekt uit de naam Atelier Aililio verbinding met mijzelf en anderen.

Het Japanse woord ‘Ai’ betekent harmonie. Denk aan de krijgskunst Aikido, dat letterlijk ‘de weg van het harmoniseren van universele energie’ betekent. Een krijgskunst die wordt beoefend door mijn man en kinderen en uitgaat van dezelfde normen en waarden als het gedachtegoed van verbindende communicatie (uiten in woord) en kunstzinnig dynamisch coachen (uiten in beeld) waar ik mee werk.

Susan betekent Lelie en in het Esperanto, een internationale taal waarmee mensen uit verschillende culturen op gelijkwaardig voet met elkaar kunnen communiceren, is dat Lilio. Samen wordt Ai & Lilio dan Aililio.

Een Atelier is letterlijk en figuurlijk een werkplaats, een werkplaats van een kunstenaar. Wanneer je werkt aan het zichtbaar krijgen wat je doet en wilt ben je aan de slag met ‘levenskunst’. Atelier Aililio is letterlijk en figuurlijk de ‘werkplaats’ waar ik zelf en met anderen werk aan het ‘jezelf uiten in woord én beeld’

Levenskunst is de kunst van het ontwikkelen van een persoonlijke levenshouding waar je autonomie en innerlijke vrijheid verwerft, waarin je leert willen wat je doet en doen wat je wilt. Joep Dohmen, filosoof

Dit is waar je aan werkt wanneer je bij Atelier Aililio aan de slag gaat. Het is een  plek om te ont-dekken en creatief aan de slag te gaan met zichtbaar te maken van dat wat er in je leeft. Door in beeld te hebben wat jij nu werkelijk wilt en dit te laten zien– door jezelf te zijn – kan je je dromen waar maken én er ook voor anderen zijn.