Trainingsprogramma Verbindend Communiceren – Voor Jou

Leren luisteren naar zowel je eigen behoefte als naar die van anderen. Leren spreken van een heldere taal die uitnodigt tot wederzijds begrip!

Verdieping

Thema’s

Trainingsprogramma Verbindend Communiceren – voor Jou!

Introductie | Verdieping | Thema’s

Met dit complete programma leer je eerst de basis van verbindend communiceren om het daarna steeds verder te integreren in je dagelijks leven. Je leert jezelf eerlijk te uiten met behulp van woord én soms ook beeld.  Een programma om je bewust te worden en blijven van wat jij nodig hebt om te ‘doen wat je wilt en te willen wat je doet’ zonder daarbij het gevoel te hebben de ander te kort te doen.  Werken aan je mentale hygiëne, zoals van Reybroeck het onlangs bij de Wereld draait door noemde. Een hele kunst!

Het programma bestaat uit een aantal modules die op elkaar aansluiten.


Geweldloze communicatie is naast een universele taal ook een keuze voor een manier van leven die toegang geeft tot een nieuwe ruimte om met elkaar om te gaan, waar een ieders behoeften kan worden voldaan.

Inschrijven
Via de Agenda!

VC als Mentale Hygiëne

Verbindend Communiceren draagt bij aan de mentale hygiëne. David van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg houden in hun essay ‘Vrede kun je leren’ een pleidooi voor mindfulness, compasse en geweldloze communicatie op school werk en thuis. Wetenschap laat zien dat dit bijdraagt aan een beter zelfbeeld, verhoogde leerprestaties en meer wederzijds begrip. In DWD ligt van Reybrouck dit toe.