Een selectie van (wetenschappelijke)publicaties waar ik als auteur of co-auteur aan heb meegewerkt

Zelfmanagement

 • Jedeloo S,  S Hilberink, N Schipper, M Klem, M Cardol & J de Lange (2017).Ouder worden met een aangeboren aandoening. TVZ, 4, 46-49. Download PDF hier
 • Jedeloo S & E van Weele (2015). Zelfmanagement. ZorgBasics. Herziene Editie Boom LEMMA: Den Haag.
 • van Hooft, SM, J Dwarswaard, S Jedeloo, R Bal  & AL van Staa. (2015). Four perspectives on self-management support by nurses for people with chronic conditions: A Q-methodological study. International journal of nursing studies, 52(1), 157-166.
 • Radenborg, M,  AMCJ Hoogenboom, M Zwier & S Jedeloo. (2013). Implementeren van zelfmanagementondersteuning – samen staan we sterker. Een actieonderzoek naar zelfmanagementondersteuning in het verpleeghuis. Dé Verpleegkundig Specialist, 8(3), p. 24-28.
 • Sattoe, JNT, S Jedeloo & AL van Staa. (2013). Effective peer-to-peer support in young people with end-stage renal disease: a mixed methods evaluation of Camp COOL. BMC Nephrology, 14: 279. Full text
 • Staa, AL van, S Jedeloo,  I Janssen &  J  Havers (2013). ‘Aan de slag met handige interventies: Transitie Toolkit.’ TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundige Experts 123 (2): 18-22. Toelichting
 • Staa, AL van, S Jedeloo  I Janssen, I & J Havers (2013). ‘Betere transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen. Op eigen benen vooruit.’ TvZ Tijdschrift voor Verpleegkundige Experts 123 (2): 12-17. Toelichting
 • Spierings – de Groot, M, S Jedeloo & M Pijnenburg (2012). Eczeem leren managen! Zelfmanagement-ondersteuning door de verpleegkundig specialist. Dé Verpleegkundig Specialist, 7 (3). http://lnkd.in/ut2vBf .
 • Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (2011). De plek van Zelfmanagement in Zorgopleidingen. Chronicle 4, p 2. Interview.
 • Jedeloo S, I Janssen & AL van Staa (2009). Doorbraak in transitiezorg: Actieprogramma op Eigen Benen Vooruit! Van onderzoek naar zorgvernieuwing voor jongeren met chronische aandoeningen. Kwaliteit in Zorg (2) 10-13.
 • Wagenmaker J, S Jedeloo & I Uiterwaal (2009). Succesvol zelfmanagement bij jongeren met diabetes mellitus type I: literatuurstudie naar interventies. EADV Magazine 4e kwartaal 2009 51-5.

Q-methode

 • van Hooft, SM, J Dwarswaard,  S Jedeloo, R Bal, R, & AL van Staa (2015). Four perspectives on self-management support by nurses for people with chronic conditions: A Q-methodological study. International journal of nursing studies, 52(1), 157-166.
 • Jedeloo, S (2013). Aan de slag met Q-methodologie. Boekreview. KWALON 18(2), p. 118-122.
 • Jedeloo S, AL van Staa, JM Latour, NJA van Exel (2010). Preferences for Health Care and Self-Management among Dutch Adolescents with Chronic Conditions: A Q-Methodological Investigation. International Journal of Nursing Studies 47 (5):593-603 doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.10.006.
 • Jedeloo, S & AL van Staa (200 9). Q-methodologie, een werkelijke mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek? KWALON, 14(2), p. 5-15. Plus: Dupliek: 19-20.

Overig

 • Pastoor, H &  S Jedeloo (2012). ZorgBasics Seksualiteit. Boom-Lemma: Den Haag
 • Schrijvers AJP & S Jedeloo (2007). Indicatiestelling in de AWBZ-zorg voor jongeren. Hoofdstuk in: K Rijswijk & I van Berckelaer-Onnes (red). Indicatiestelling in onderwijs en zorg: hoeksteen of obstakel?
 • Jedeloo S (2002). Quality of needs assessment and the provision of assistive devices and services for people with a functional disability. Proefschrift. Universiteit Utrecht.

zie ook publicaties via ResearchGate

Nieuw in TVZ – Tijdschrift voor verpleegkundige experts. 2017 nr.4

Ouder worden met een aangeboren aandoening

De publicatie onderstreept het belang van het hebben van een ‘Oog voor diversiteit’ in de zorg. Het laat ook zien hoe onderzoek ism praktijk, docenten en studenten vorm kan krijgen!

Samenvatting: Mensen met aangeboren lichamelijke aandoeningen hebben tegenwoordig een zo goed als normale levensverwachting. Daardoor groeit de groep vijftigplussers met zo’n aandoening. Hoe gaan zij om met de beperkingen die ze ondervinden? Welke aanpassings- strategieën gebruiken ze en aan welke ondersteuning hebben ze behoefte? Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2017, nr 4, www.tvzdirect.nl

Auteurs: Susan Jedeloo, Sander Hilberink, Naomi Schipper, Martijn Klem, Mieke Cardol, Jacomine de Lange. Downlad PDF hier