Boek Zorgbasics Zelfmanagement

De focus ligt bij de zorgrelatie: daar waar zorgprofessional en cliënt elkaar ontmoeten.

ZorgBasics Zelfmanagement

Deze tweede editie van ZorgBasics Zelfmanagement schreef ik samen met Esther van Weele (Vestalia) op basis van onze ervaringen en die van anderen met zelfmanagement in onderzoek, onderwijs en praktijk.

Deze uitgave is bedoeld om bij te dragen aan de rol van zorgprofessionals bij het ondersteunen van mensen bij hun zelfmanagement en het creëren van ruimte voor eigen regie. De focus ligt daarom bij de zorgrelatie: daar waar zorgprofessional en cliënt elkaar ontmoeten. Hierbij staat het leven van de cliënt centraal en niet de ziekte. Het proces van zelfmanagementondersteuning door de zorgprofessional wordt aan de hand van het 5A-model uitgewerkt conform de Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 (CBO, 2014).

Doelgroep

De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die een gezondheidszorgopleiding volgen in het hbo en professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding gehaald moeten worden.

Bestellen

ZorgBasics Zelfmanagement  is te bestellen via Boom-Lemma.

ZorgBasics Zelfmanagement

De kern van zelfmangementondersteuning is partnerschap, vertrouwen en goede communicatie vormen de basis voor het ondersteunen van de cliënt, afgestemd op zijn of haar behoeften

Andere artikelen en boeken

Voor een lijst met (wetenschappelijke) publicaties op het gebied van eigen regie, compassie in de zorg, Aan woordenlijst toevoegen, indicatiestelling in de zorg kan je kijken in het publicatieoverzicht.

Meer
Publicaties
Publicatieoverzicht
Een slectie